GT MASTERBATCH CO.,LTD
    
 
Vị trí hiện tại: Trang chủ> Sản phẩm

giải thích:
 Name
Phụ gia chống cháy
 Class:
Hạt phụ gia
 Detail:
 

Mô tả:

* Giới thiệu:
Một chất chống cháy lý tưởng phải thỏa mãn được rất nhiều những tiêu chuẩn khắc khe liên quan đến tính chất sử dụng: 
- Tính tương hợp với nhựa nền nghĩa là không làm giảm đi tính chất sản phẩm.
- Bền ánh sáng.
- Tia tử ngoại (UV).
- Hiệu quả ngay ở hàm lượng nhỏ
- Giá cả hợp lý.
- Không ăn mòn máy móc.
- Không độc hại với con người.
* Cơ chế chống cháy:
    Polymer cháy là do sự có mặt của các thành phần: nhiệt, nhiên liệu và oxy. Nhiệt làm xuất hiện các chất khí dễ cháy trên bề mặt Polymer thông qua sự giảm cấp của Polymer.
    Chống cháy cho Polymer chính là sự can thiệp vào một hoặc vài giai đoạn của quá trình cháy như là: nhiệt, giảm cấp, bắt cháy, sự lan rộng của đám cháy, bốc khói....
   Do đó chất chống cháy phải có nhiệm vụ ngăn chặn và dập tắt quá trình cháy. Chúng có thể hoạt động hóa học hoặc vật lý pha khí (gas phase) hoặc pha rắn(condensed phase) thông qua các phản ứng phức tạp nhằm chấm dứt việc duy trì sự cháy.

 *Ứng dụng:
- Dùng cho nhựa kỹ thuật hoặc nhựa gia dụng với tính chất chống cháy trong quá trình sử dụng.
* Sử dụng:
Với tỷ lệ sử dụng từ 1% - 2% sẽ mang lại hiệu quả cao.


        GT MASTERBATCH CO.,LTD